[SQLServer]sql存储过程实现c#split的功能

— =============================================
— Author:  zoser

— Create date: 2009-01-14

— Description: SQL存储过程实现C#split的功能

— =============================================
alter PROCEDURE pro_SQLSplit
 — Add the parameters for the stored procedure here
 @SoureSQL varchar(4000),—-源字符串
 @SeprateStr varchar(10) —–分隔符
AS
BEGIN
 declare @i int
 declare @tmp float
 set @tmp=0
 set @SoureSql=rtrim(ltrim(@SoureSql))
    set @i=charindex(@SeprateStr,@SoureSql)
 while @i>1
  begin
   set @tmp = @tmp + convert(float,(left(@SoureSql,@i-1)))
   set @SoureSql = substring(@SoureSql,@i+1,(len(@SoureSql)-@i))
   set @i = charindex(@SeprateStr,@SoureSql)
  end
 select @tmp
END
GO

=============

—by: project—MedInformation—–

赞(0) 打赏
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏